ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Alább olvashatja a weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi tájékoztatóját. Kérjük, hogy a weboldal által kínált szolgáltatásokat aszerint vegye igénybe, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megértette és tudomásul vette. Kérdés vagy tájékoztatás kérése esetén kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokhoz igazodva azok – keretein belül – a jelent Adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Az aktuális tájékoztatót a weboldal ezen lapján teszi nyilvánossá. Az adatvédelmi tájékoztató ezen az oldalon publikálás idejétől lép érvénybe.

Ki az adatkezelő?

Adatkezelő a Ducsai.Leather.Goods weboldal (url: https://ducsai.com/), melynek üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő):

 • Krupon Studio Kft.
 • Székhely: 2030 Érd, Selmeci utca 78/A Fsz. 3.
 • Adószám: 23779332-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-229212; a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
 • email elérhetőség: kruponstudio@ducsaijudit.hu
 • weboldal pontos címe, melyre az adatvédelmi tájékoztató vonatkozik: https://ducsai.com/

Mi a személyes adat?

Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A természetes személyek háborítatlan magánélethez való joga alkotmányos alapjog, amely magában foglalja a személyes adatok feletti önrendelkezést, az úgynevezett információs önrendelkezést, ezért személyes adatok kényszerrel csak alkotmányos eszközökkel, törvényes és tisztességes módon gyűjthetők, illetve az érintett önkéntes beleegyezésével.

Milyen célból gyűjtünk személyes adatokat?

Adatkezelés jogalapja:

 1. az ügyfél hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) (Cookie-k esetében, marketing megkeresésekkel, hírlevelekkel kapcsolatban kezelt adatok);
 2. az ügyféllel való szerződéskötés, és ehhez kapcsolódóan a szerződés teljesítése (pl házhozszállítással kapcsolatos adatkezelés) (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) (webshopon illetve boltban történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok);
 3. a szerződéskötésből, illetve annak teljesítéséből fakadó, illetve egyéb, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (számlázással kapcsolatos adatkezelés) (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) (webshopon illetve boltban történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok, így különösen számla adatok)
 4. a szerződéskötéssel és -teljesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont) (webshopon illetve boltban történő vásárlással kapcsolatban kezelt adatok, szerződéssel kapcsolatos adatok, későbbi jogviták esetén a szerződéskötés léyneges adatainak bizonyítására).

A weboldal böngészése

A weboldal böngészése regisztrációhoz nem kötött. A publikált tartalmak szabadon elérhetők, a böngészés során nem gyűjtünk személyes adatokat. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a weboldal látogatóiról böngészés során nem végez technológiai eszközökkel profilalkotást.

Sütik (Cookie-k)

A weboldal tartalomkezelő rendszere ugyanakkor használ ún. sütiket (más néven cookie-kat).
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói – például a webshop – nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik karbantartása

A böngésző programok lehetőséget biztosítanak, hogy karbantartsa, törölje vagy akár le is tiltsa a cookie-kat. Erre vonatkozó információt rendszerint a böngésző készítőjének weboldalán vagy a program súgójában talál.
Ha így dönt, előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Google Analytics

A weboldal látogatottsági statisztikák készítése és elemzése céljából használja a Google Analytics (GA) szolgáltatását. Ennek során az adatkezelő a GA, aki weboldal tulajdonosának anonimizált statisztikai adatokat nyújt csupán át. Ezen adatokból a látogatók személyére semmilyen módon nem derül fény. Bővebb információért kérjük keresse fel a GA Adatvédelmi tájékoztatóját: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

SSL

A weboldal böngészése során a szerver és az ügyfél eszköz között biztonságos, titkosított csatornán történik a kommunikáció, így a weboldal minimalizálja az adatok „lehallgatásának” esélyét. A titkosított csatornát a böngésző a címsorban a domain neve elé írt, jellemzően zöld színnel kiemelt „biztonságos” felirat vagy zárt lakat szimbólum jelzi.

Kapcsolati űrlap

A Kapcsolat oldalon található üzenetküldő űrlap egy kényelmi szolgáltatás, melynek használatával egyszerűen írhat üzenetet a weboldal kezelőjének.

Az ilyen módon birtokunkba került e-mail címeket az Adatkezelő jogos érdeke alapján 1 évig őrizzük. Az email címeket bizalmasan kezeljük,  azokat semmilyen más módon nem használjuk fel (marketing célokra, promóciós anyagok terjesztésére sem), és harmadik fél részére nem adjuk át őket!

Webáruházból történő rendelés során

A webáruházból történő rendelés az Adatkezelő jogos érdeke alapján regisztrációhoz kötött.
A rendelés véglegesítéséhez alábbi adatok megadását kérjük:

 • számlázási név, cím (cég esetén adószám)
 • kapcsolattartó személy név, email cím, telefonszám
 • számlázási címtől eltérő szállítási cím esetén szállítási cím, kapcsolattartó személy név, email cím, telefonszám

A személyes adatok gyűjtésének jogalapja távollévő felek közötti szerződés teljesítéséhez szükséges ok, továbbá az Adatkezelő számlázási-bizonylatolási kötelezettségből eredő jogi kötelezettség.
Az adatkezelés időtartama jogos érdekből és szerződés teljesítéséhez szükséges adatok esetén 5 év, számlázási-bizonylatolási adatok esetén 8 év.

Az adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:

 • online számlázási rendszerbe (jelenleg: szamlazz.hu – KBOSS.hu Kft.)
 • fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé (jelenleg: Barion Payment Zrt.)
 • adatkezelő mindenkori könyvelője részére
 • logisztikai partner részére (jelenleg: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.), ha a csomagot a logisztikai partner szállítja

Hírlevélre feliratkozás során

Ha szeretne értesülni termékekkel kapcsolatos információkról, eseményekről, lehetőség van weboldalunkon hírlevélre feliratkozni. A feliratkozás önkéntes hozzájárulás alapján történik, a feliratkozó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelő kezelje az alábbiak szerint:

 • a hírlevélre feliratkozás esetén az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, email cím
 • az adatgyűjtés célja: az Adatkezelő részéről történő marketing célok és Vevőkkel történő kapcsolattartás.
 • jogalapja: a feliratkozó részéről önkéntes hozzájárulás
 • időtartama: visszavonásig, illetve az e-mail cím érvényességéig
 • adatfeldolgozás: MailChimp hírlevélküldő rendszerben történik

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható

 • a hírlevél alján lévő „Leiratkozás” linkre kattintva
 • az adatkezelő részére küldött elektronikus levélben (ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, ezért javasoljuk a „Leiratkozás” link útján történő leiratkozást)

Workshopra jelentkezés során

Workshopra jelentkezés esetén egy űrlap kitöltésével jelezheti részvételi szándékát. Az űrlap kitöltésével és beküldésével kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az Adatkezelő kezelje az alábbiak szerint:

 • gyűjtött személyes adatok: név, telefonszám, email
 • célja: workshopra jelentkezőkkel történő kapcsolattartás
 • jogalapja: adatkezelő jogos érdeke
 • időtartama: a meghirdetett workshop idejéig
 • adattovábbítás harmadik fél részére nem történik

Ügyfél jogainak védelme

Az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Az Adatkezelő az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A helytelen adatok kijavítását az ügyfél az Adatkezelőnél kezdeményezheti.
Az ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását a GDPR 17. szakaszában meghatározott esetekben, az ott meghatározott keretek között. A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Az ügyfél ugyancsak jogosult kérni az adatkezelés korlátozását a GDPR 18, cikkében meghatározott esetekben, az ott meghatározott keretek között.

Az ügyfél írásban, űrlap kitöltésével kezdeményezheti a róla tárolt személyes információk exportálását és részére történő átadását, továbbá a róla tárolt személyes adatok végleges törlését. Az űrlap erre a linkre kattintva érhető el.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az Adatkezelő köteles megindokolni döntését.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az ügyfél panaszt tehet a NAIH-nál a NAIH mindenkori honlapján megadott eljárás szerint (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) illetve Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

(Módosítva: 2023. augusztus 28.)